ویروس

تبلیغات ویروسی چیست؟

/blogging

تبلیغات ویروسی یکی از به روزترین تکنیک ها و ترفندهای مارکتینگ و  بازاریابی است که روز به روز به مخاطبان آن افزوده می‌شود. در تبلیغات  ویروسی باید دست به دامن روش هایی مختلفی همچون ویدیو مارکتینگ به وسیله  ساخت تیزر تبلیغاتی شد.